Index of (root) / releases / 17.01.2 / targets / ar71xx / nand /


Image Files

These are the image files for the ar71xx/nand target. Check that the sha256sum of the file you downloaded matches the sha256sum below.
Shortened image file names below have the same prefix: lede-17.01.2-ar71xx-nand-...

Image for your Devicesha256sumFile SizeDate
c-60-squashfs-sysupgrade.tar4c45039d18da8fccaa5ecb4ed14de056a2b50b789f9999008133b1e7c09094d63660.0 KBSat Jun 10 17:07:45 2017
domywifi-dw33d-squashfs-sysupgrade.binec038b4ecef7c68b0de6ac7bf88ec44eb09f6651963c8d8054f494f9c32ea75b15863.8 KBSat Jun 10 17:07:45 2017
mr18-squashfs-sysupgrade.tara1a4ef1baccd46442a3fc73aaa2c2cd1bbd25c5f9413dddc1f1da0939e9031026500.0 KBSat Jun 10 17:07:45 2017
nbg6716-squashfs-factory.bin7d2d0f8899f636f308d3feeeda2ac59b6ed86a8cfa83c19d83866eb0631b9cc85632.0 KBSat Jun 10 17:08:04 2017
nbg6716-squashfs-sysupgrade.tar8703147c076468a06b70177409027ee756af41564710828b6df46373af1c65f64600.0 KBSat Jun 10 17:08:04 2017
r6100-squashfs-sysupgrade.tarbe16a6d2f8503b23b44b602f77810c3a599537aa51bd7bbb6a4f6ac07c1e84584690.0 KBSat Jun 10 17:07:50 2017
r6100-ubi-factory.img4dbcc696cc4d6a76d44511899bc6d437d08a7640d883535b9a2578e83212c7725376.1 KBSat Jun 10 17:07:49 2017
root.squashfsb2e4fc1702f67ff3f4e530cfdc02e567f9de0fb404487e473bc038aabc3daeca2432.0 KBSat Jun 10 17:07:46 2017
uImage-lzma.bin18592e212af6a53c0bf48d8363374b73795090b763ed206226db148040f003931335.7 KBSat Jun 10 17:07:37 2017
vmlinux-lzma.elf60813bf55d24e51f68fec79b7f5e21e5abb73ec74e1c174079d8fc938380f87e1406.0 KBSat Jun 10 17:07:37 2017
vmlinux.bin8c9f932205af35800f182608bc550fb3a72e1442435b4c958d447b69f1898ffb4244.9 KBSat Jun 10 17:07:32 2017
vmlinux.elf6d801e1efecb9fd1a7e6d6af89aea6d531df56d628c35987366d699512a34ed04249.9 KBSat Jun 10 17:07:32 2017
vmlinux.lzma83828361cca942a5520215da48f81ad7e3fdd5266d2d6c51aa38729d54e227781344.0 KBSat Jun 10 17:07:32 2017
wndr3700v4-squashfs-sysupgrade.tar1d4af70196f4d239071d3ad7da2e90da7a37df6bb9c5a6fc29752fd457e5bc894390.0 KBSat Jun 10 17:07:55 2017
wndr3700v4-ubi-factory.imgaed84ce97c2d7224beb84e7919764c3a25074a9fbb05516314dc2948ab53d6545376.1 KBSat Jun 10 17:07:54 2017
wndr4300-squashfs-sysupgrade.tar06191aa0d4a0192703191d7dc8273f3ed4b4bf71cfc2ddc36da09ce3ba915d894390.0 KBSat Jun 10 17:08:00 2017
wndr4300-ubi-factory.img24440229aa12fdf9acf6bf7ff4586680a2a16da654bb92c513b6b18d30a84aa55376.1 KBSat Jun 10 17:08:00 2017
z1-squashfs-sysupgrade.tar9af65b9e690b4c89d1935af67d293bca878eba168dc29355ad9c89dafefd258a6570.0 KBSat Jun 10 17:07:45 2017

Supplementary Files

These are supplementary resources for the ar71xx/nand target. They include build tools, the imagebuilder, sha256sum, GPG signature file, and other useful files.

Filenamesha256sumFile SizeDate
packages/--Mon Dec 4 15:38:54 2017
config.seed744fb17087aee464672c13006f3d3f52ef7b28c3c752c9cf48def0a5fd797d932.1 KBSat Jun 10 17:12:35 2017
lede-17.01.2-ar71xx-nand.manifestfabe6c62b967ed772ccaabda13d320d213a7fb3ada973c91be0ce74000ce96012.6 KBSat Jun 10 17:08:04 2017
lede-imagebuilder-17.01.2-ar71xx-nand.Linux-x86_64.tar.xz997610715dc0420edd86ce9c79405e91aee944f935615e69e4bee512b826cd9630052.2 KBSat Jun 10 17:09:31 2017
lede-sdk-17.01.2-ar71xx-nand_gcc-5.4.0_musl-1.1.16.Linux-x86_64.tar.xz5697f42808d23fdec26cf6b997941f73e095844b876aaf9500687ea66484e2ab40829.1 KBSat Jun 10 17:12:31 2017
sha256sums-2.5 KBSat Jun 10 17:12:40 2017
sha256sums.asc-0.8 KBMon Dec 4 15:38:54 2017
sha256sums.gpg-0.8 KBSat Jun 10 17:12:41 2017